O nas

O nas

MojaSiedziba.pl jest marką wykreowaną przez Instytut Trwałego Rozwoju, jednostkę której jednym z głównych celów jest podejmowanie działań w obszarze przedsiębiorczości. 

MojaSiedziba.pl to przestrzeń, w ramach której przedsiębiorcy mogą otrzymać pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, a osoby zainteresowane założeniem własnej firmy mogą liczyć na fachowe doradztwo. 

W ofercie MojaSiedziba.pl znaleźć można:

 • samodzielne biuro na godziny,
 • przestrzenie co-working, w tym dostęp do biur maksymalnie czteroosobowych,
 • wirtualne biuro,
 • wirtualny sekretariat,
 • szkolenia,
 • seminaria,
 • porady specjalistów.

Zapraszamy również do przeglądnięcia zdjęć w galerii poniżej.

  Dr inż. Łukasz Dymek

  Ukończył IUT de Saint- Denis Université Paris 13, zakończone francuskim dyplomem państwowym DUT Gestion des Entreprises et des Administrations (Zarządzanie Przedsiębiorstwami i Administracją), Politechnikę Opolską na kierunku Zarządzanie i Marketing o specjalności Zarządzanie Przedsiębiorstwem, uzyskując dyplom magistra inżyniera. Na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach uzyskał stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii za pracę pt. „Kształtowanie polityki rozwoju regionu poprzez badania foresightowe” .  

  Wykształcenie formalne uzupełnił licznymi szkoleniami z zakresu systemów zarządzania jakością pełniąc funkcję audytora wewnętrznego, pełnomocnika ds. systemu zapewnienia jakości czy menadżera ds. jakości. 

  W pracy badawczej podejmuje zagadnienia koncentrujące się na programowaniu rozwoju: ludzi, przedsiębiorstw, a także regionów. Uwagę skupia na poszukiwaniu kluczowych czynników warunkujących pożądany stan w przyszłości. Od 2002 roku pracuje na Politechnice Opolskiej, gdzie ma możliwość współpracować i prowadzić zajęcia dla wyjątkowych, wspaniałych ludzi. To dzięki ich namowie podjął decyzję o utworzeniu fundacji Instytut Trwałego Rozwoju. Jest to dla niego szczególne miejsce, gdzie idee, marzenia i zaangażowanie młodych, ambitnych oraz odważnych ludzi łączą się w jedną spójną i wymierną całość. Jest dumny, że może stać na czele ludzi tworzących tę jednostkę, którzy poświęcają nie tylko czas, ale potrafią bez reszty zagubić się w zmienianiu świata na lepsze. 

  Z natury jest kreatywnym marzycielem, który ustawicznie poszukuje ulepszeń rzeczy powszechnie uznanych już za doskonałe, często je zwyczajnie psując. Jednak jest niezwykle uparty i nie poddaje się tak łatwo, często wracając do przegranych bitew, aby ostatecznie wygrać wojnę. Uwielbia poddawać się różnego rodzaju próbom i wyzwaniom, które pozwalają mu poznać swoje ograniczenia oraz podnieść poprzeczkę w wielu, często niedorzecznych dyscyplinach. 

    Dr inż. Marzena Szewczuk-Stępień

    Nauczyciel akademicki związany z Politechniką Opolską, doktor nauk ekonomicznych. Studia doktoranckie na kierunku Zarządzanie Produkcją, Transfer Technologii, Produktywność, Innowacje Technologiczne ukończone na Politechnice Warszawskiej bardzo mocno wpłynęły na obraną specjalizację i kierunek dalszej pracy zawodowej.

    Animator przedsiębiorczości z 7 letnim doświadczeniem w kierowaniu Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości. W tym czasie dzięki jednostce powstało ok 150 firm, a kolejne 500 uzyskało wsparcie doradcze, szkoleniowe czy organizacyjne.  Współautorka poradników dla osób chcących założyć działalność gospodarczą, w tym ABC Przedsiębiorczości czy Niezbędnik Opolskiego Przedsiębiorcy. Specjalistka od myślenia projektowego. Od 2004 roku przygotowała i zrealizowała dziesiątki projektów o różnorodnej tematyce i budżetach.

    Stara się łączyć naukę z praktyką. Oprócz dużego zaangażowania w działania w murach uczelni często inicjuje współpracę międzysektorową. Zasiada w panelach ekspertów lub pełni funkcje doradcy, w tym jako ekspert gospodarczy zarejestrowany w bazie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Członkini Zespołu Konsultacyjnego do spraw związanych z aktualizacją Strategii Rozwoju Miasta Opola - grupa robocza Innowacyjna i oparta na wiedzy gospodarka (aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego). Asesor powołany przez Marszałka Województwa Opolskiego do oceny wniosków o dofinansowanie projektów składanych przez przedsiębiorców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego. Ekspert Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w dziedzinach Edukacja, Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw oraz Innowacyjność – ocena wniosków o dofinansowanie projektów na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu. Ekspert ds. monitoringu i ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego na lata 2004-2013. Członkini Zespołu Ekspertów Zewnętrznych ds. Analiz Delphi Narodowego Programu Foresight Polska 2020.

    Jest współautorką ekspertyz, strategii rozwoju, opracowań z tematyki gospodarki regionalnej, transferu wiedzy oraz przedsiębiorczości. Wśród zlecających przygotowanie takich opracowań znajdowały się zarówno Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości czy urzędy marszałkowskie.  

    Z Instytutem Trwałego Rozwoju związana od początków funkcjonowania jednostki. W zarządzie jednostki od grudnia 2011 r. pełni funkcję v-ce prezesa . Współautorka marki MojaSiedziba.pl. Headhunter fundacji, dzięki któremu w zespole pojawiają się młodzi i zdolni absolwenci opolskich uczelni. W Instytucie stara się inspirować pracowników do angażowania się w ciekawe przedsięwzięcia, dzięki którym zespół stale się rozwija i profesjonalizuje.

    Prywatnie mężatka, mama Filipa i Antosi, właścicielka kotów, miłośniczka prac ogrodowych. Z każdej nawet najkrótszej podróży (również służbowej) przywozi pamiątkowe magnesy, które stale powiększają jej zbiór.

      Mgr Michalina Gruszecka

      Absolwentka Politechniki Opolskiej, Wydziału Ekonomii i Zarządzania, ukończyła studia podyplomowe ‘Mechanizmy funkcjonowania strefy EURO’ oraz liczne kursy i szkolenia z zakresu przedsiębiorczości, pozyskiwania środków na założenie działalności gospodarczej, zarządzania firmą oraz kadr i płac. W trakcie studiów odbyła kilka staży i praktyk związanych z branżą szkoleniową, edukacją oraz projektami UE.

      Z  Instytutem Trwałego Rozwoju związana od roku 2011. Posiada szeroką wiedzę o zasadach działania jednostki oraz jest odpowiedzialna za właściwą realizację programu MojaSiedziba.pl. Specjalizuje się również w koordynowaniu projektów współfinansowanych ze środków UE, a także dba o właściwe funkcjonowanie jednostki pod względem merytorycznym oraz administracyjnym.

      W wolnych chwilach chętnie spędza czas na łonie natury lub w kinie. Kocha psy i lubi podróże, najbardziej te do ciepłych krajów.

       

        Mgr Katarzyna Moga

        Ukończyła z wyróżnieniem europeistykę (spec. administracja Unii Europejskiej) na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej. W trakcie studiów aktywnie angażowała się w działalność organizacji studenckich. Ukończyła liczne kursy i szkolenia z zakresu przedsiębiorczości oraz odbyła staże studenckie w jednostkach specjalizujących się w pozyskiwaniu funduszy europejskich.

        Z Instytutem Trwałego Rozwoju związana od 2012 roku. Z powodzeniem rozlicza projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zadania publiczne oraz wszelkie inne inicjatywy podejmowane przez jednostkę. Ponadto sporządza sprawozdania merytoryczne i finansowe realizowanych przedsięwzięć. Jako członek zespołów projektowych uczestniczy w procesie formułowania wniosków o dofinansowanie. Pełni również funkcję koordynatora wolontariatu.

        W wolnych chwilach aktywnie wypoczywa na zajęciach fitness lub na rowerze. 

          NASZ ZESPÓŁ

          Instytut Trwałego Rozwoju tworzony jest w głównej mierze przez osoby wywodzące się ze środowiska specjalistów i ekspertów biznesowych i to właśnie dzięki ich zaangażowaniu udało się stworzyć kompleksową ofertę adresowaną do środowiska polskiego biznesu. 

          Więcej informacji o samym Instytucie Trwałego Rozwoju znaleźć można na stronie: trwalyrozwoj.pl