BUSINESS LINK

Instytut Trwałego Rozwoju

Instytut Trwałego Rozwoju to jednostka, której celem jest wspomaganie, promowanie, propagowanie rozwoju regionalnego w wymiarze społecznym, gospodarczym i środowiskowym poprzez działalność naukową, naukowo-techniczną, kulturalną, oświatową (w tym również polegającą na kształceniu studentów) oraz na rzecz ochrony środowiska.

Jednostka realizuje swoje cele poprzez oddziaływanie na rozwój regionalny prowadząc działalność naukową i naukowo- techniczną, oświatową w zakresie inicjowania, organizowania, prowadzenia, popularyzacji, wspierania i finansowania różnego typu przedsięwzięć. Dzięki temu w sposób naturalny Instytut wypełnia lukę występującą w obszarze współpracy jednostek naukowych z przedsiębiorstwami wdrożeniowymi w skali regionalnej. Tworzą ją ludzie o uznanych pozycjach w świecie nauki i praktyki (ekonomiści, finansiści i regionaliści). Pomimo, że jednostka jest nowym podmiotem to osoby go tworzące współpracowały ściśle przy kreowaniu krajowej i regionalnej polityki rozwoju. Wiedza i doświadczenie podmiotu pozwala na szybkie i efektywne włączenie przedsiębiorstw w regionalny transfer wiedzy.

      CG2

      Firma zajmująca się kreacją wizerunku. Odpowiedzialni za stworzenie strony MojaSiedziba.pl