Aktualności

BiNOklipy - Biznes i Nauka w Opolu

Zadanie publiczne „BiNOklipy” - Biznes i Nauka w Opolu miało na celu promocję dobrych praktyk z zakresu innowacyjności i transferu nowoczesnych technologii oraz współpracy: Biznes – Nauka, jako elementu rozwoju przedsiębiorczości

Okres realizacji zadania: 29 sierpnia 2014 r. – 30 listopada 2014 r.

Budżet projektu: 6 500 zł

Projekt polegał na przygotowaniu i realizacji „BiNOklipów” czyli kilkuminutowych spotów wideo, przedstawiających rozwój opolskich przedsiębiorstw poprzez innowacje (co najmniej 5 klipów). Bohaterami nagrań są osoby – przedstawiciele środowiska nauki, które brały udział w projektach stażowych mających na celu transfer wiedzy. Przedstawiają oni w jaki sposób przygotowywane są i wdrażane wspomniane wyżej elementy oraz opisują kierunek rozwoju innowacyjności w danym przedsiębiorstwie.

Adresatami treści przekazywanych za pomocą nagrań są przede wszystkim mieszkańcy, studenci i przedstawiciele licznych podmiotów i organizacji funkcjonujących w mieście Opolu. Umożliwi to stałe promowanie przedsiębiorczości miasta Opola oraz działania z zakresu innowacji i transferu nowoczesnych technologii, wykorzystując w tym celu media interaktywne, umożliwiające wzajemne, zwrotne komunikowanie i różnorodną aktywność.

Podstawowym celem, zgodnym z celami zadnia jest popularyzacja przedsiębiorczości w mieście Opolu.

Cele szczegółowe to:

  • popularyzacja kooperacji świata nauki i biznesu,
  • wzrost świadomości mieszkańców Opola nt. wprowadzania innowacji w przedsiębiorstwach,
  • wzrost rozpoznawalności opolskich firm, które wykorzystują innowacyjne podejście w działalności.

Zapraszamy do odwiedzin oficjalnego profilu Instytutu Trwałego Rozwoju na portalu Youtube.pl, na którym są zamieszczone wspomniane spoty. 

https://www.youtube.com/user/officialITR